حمایت قاطع ستاد کل نیروهای مسلح ایران از تصمیم دولت برای کاهش تعهدات برجامی ایران

تهران – سانا

ستادکل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای از اقدام دولت ایران برای کاهش دادن به تعهدات هسته‌ای خود در قالب توافقنامه برجام قاطعانه حمایت کرد.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت و پشتیبانی از این تصمیم، به ملت ایران اطمینان می دهد که با تکیه بر اقتدار نظام و توان داخلی، تقویت و استحکام درونی قدرت و توجه بیش از پیش به اقتصادی مقاومتی از این گردنه سخت نیز عبور خواهیم کرد و بار دیگر دشمن را در دستیابی به اهداف ظالمانه ناکام خواهیم ساخت.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل و مقتدرانه نیروهای مسلح برای حفاظت از کیان جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و به دشمنان هشدار داد که هرگونه تحرک احتمالی آنها با پاسخ پشیمان کننده نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.