خبرنگار سانا: نیروهای امنیتی یک خودروی بمب گذاری شده با مواد منفجره C4 در محله الزهراء در شهر حمص خنثی می کند

فوری-سانا

خبرنگار سانا: نیروهای امنیتی یک خودروی بمب گذاری شده با مواد منفجره C4 در محله الزهراء در شهر حمص خنثی می کند.

حسین