تجمع علمای مسلمان لبنان بار دیگر اعلامیه ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه محکوم می کند

بیروت-سانا

تجمع علمای مسلمان لبنان بار دیگر اعلامیه ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه محکوم ورد کرده وبه ایستادگی سوریه ومحور مقاومت در برابر تروریسم اشاره کرد.

تجمع علمای مسلمان در یک بیانیه بر حمایت از مقاومت به عنوان تنها گزینه برای بازگرداندن سرزمین های اشغالی لبنان در تپه های کفر شوبا ومزارع شبعا تاکید کرد وبرای حمایت از مقاومت در فلسطین با ارائه تمام امکانات دعوت کرد.

حسین

شاهد أيضاً

حضور سربازان ارتش عربی سوریه در مواضع خود در رصدخانه های جبل الشیخ با وجود برف چند متری و دمای 10 درجه زیر صفر

حضور سربازان ارتش عربی سوریه در مواضع خود در رصدخانه های جبل الشیخ با وجود …