حضور150 شرکت در جشنواره خرید ماهیانه”ساخت سوریه” در سالن الجلاء

دمشق-سانا

150 شرکت صنعتی ملی در جشنواره خرید ماهیانه که تحت عنوان “ساخت سورریه” در سالن ورزشی الجلاء در دمشق برگزار شده، حضور دارند . این جشنواره خرید که توسط اتاق صنعتی دمشق وریف آن برگزار می شود، فعالیت های تا روز چهارم ماه آینده ادامه دارد.

جشنواره خرید شامل تولیدات مواد غذایی ونساجی وشیمایی ولباس وغیره میباشد.

حسین

 

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای ایجاد شرکت عمومی مطالعات مهندسی

دمشق – سانا رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره/12/ سال /2019/ مبنی بر ایجاد …