مسکو: واشنگتن در پشت بی ثباتی در سوریه، عراق ولیبی

مسکو-سانا

مدیر اداره اطلاعات در ستاد عمومی روسیه ایگور کوستیوکوف تاکید کرد که واشنگتن عامل اصلی بی ثباتی در سوریه وعراق ولیبی وافغانستان میباشد وبه رویکردی که در سیاست خارجی آمریکا اتخاذ شده  به عنوان تهدید اصلی امنیتی در آمریکای لاتین اشاره کرد.

کوستیوکوف طی اختتامیه کنفرانس بین المللی امنیت در مسکو گفت: ایالات متحده آمریکا  در آینده نزدیک قصد دارد از انقلاب های رنگی در نیکارگوئه وکوبا مانند  انقلاب رنگی در ونزوئلا سوء استفاده کند.

حسین

شاهد أيضاً

حضور سوریه در گردهمایی پارلمان های جهان در مسکو

مسکو-سانا یک هیات از پارلمان سوریه با ریاست معاون رئیس پارلمان (مجلس الشعب) نجدت انزور …