جنایت تازه صیهونیست ها با یک جوان فلسطینی/ دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

شهادت جوان فلسطینی در اراضی اشغالی 1948

یک جوان فلسطینی که از سوی پلیس رژیم صهیونیستی در شهر «عرابه البطوف» (در اراضی اشغالی 1948) تحت تعقیب بود، به شهادت رسید.

خبرگزاری فلسطینی «وفا» نوشت: «محمد مجد کمیل» از یک بلندی در شهر عرابه‌البطوف سقوط کرد و شهید شد.

دستگیری 16 فلسطینی در کرانه باختری

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 16 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی معا، نظامیان اشغالگر با یورش به شهرها و شهرک های الزاويه در غرب سلفيت، قباطيه در جنوب جنين ، الخضر و بيت فجار و تقوع در جنوب بيت لحم، الخليل، رام الله و اريحا و 16 نفر فلسطینی را دستگیر نمودند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.