مسيحيان سوریه که از تقویم گرگوری استفاده می کنند عید پاک را جشن می گیردند

دمشق-سانا

امروز، جشن های کلیساهای (غربی) در سوریه به مناسبت عید پاک (روز قیام مسیح)، با برگزاری نماز ها  در کلیسا ها و عبادت گاه ها شروع شد.

سراسقف یوسف العبسی که در مراسم جشن و عبادت طوائف مسیحی در کلیسای جامع سيدة النياح (سیده نالیدن) در دمشق حضور داشت گفت: خداوند متعال محبت است و بندگان خود را دوست دارد … این پیامی است که ما باید به جهان انتقال دهیم جون که مسیح اکرم در قلب های پاک و ذهن های روشن و نورانی همیشه حاضر است و قیام خود برای غلبه بر چیزهایی که طی سال های جنگ ما را رنج می داد، قدرت به ما می بخشد.

دمشق

سویدا

حسکه