دیدار رئیس جمهور «بشار اسد» با «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق