دادگاه اسپانیا به محاکمه شبکه تروریستی ، تروریست ها را برای اعزام به سوریه جذب می کند ، آغاز کرد

مادرید – سانا

روزنامه اسپانیایی البايس نوشت که ‘پابلو روز’ قاضی دادگاه ملی اسپانیا 15 تندروی تروریستی که در مزرعه در مادرید به جذب تروریست و اعزام آنها به سوریه می پرداختند را به اقدامات تروریستی متهم کرد.

قاضی اسپانیایی درپرونده اتهام این افراد خاطرنشان کرد رهبر این گروه را فردی به نام’لشان ایکاسریئن’برعهده داشت که قبلا در زندان گوانتامو به اتهام تروریسم زندانی بود و پس از انتقال وی به اسپانیا، در دادگاه اسپانیا تبرئه شد.
این افراد متهم هستند که از طریق گروه خود که آن را لشکر ‘ال آندالوس’ نامیده بودند ، دست کم 9 نفر را در مراکش و اسپانیا جذب کرده و برای جنگ به کشورهای عراق و سوریه اعزام کردند .
به گفته قاضی ، هدف اصلی این گروه برقراری یک امت از طریق افراطی و به دستور العمل تعیین شده از سوی رهبران تروریستی القاعده بود