روزنامه اسپانیایی: کشور مغرب پایگاه اصلی برای شروع از تروریست ها به سوریه و عراق است

 

مدريد-سانا

امروز روزنامه اسپانیایی  ا بي سي گسترش كرد یک بررسی  که تأکید می کند که کشورهای منطقه مغرب را پایگاه اصلی که از هزاران نفر از شبه نظامیان برای پیوستن به صفوف گروه های تروریستی مسلح در سوریه و عراق تبدیل کرد,وگفت که مقصد آنها در وهله اول دولت به اصطلاح از عراق و سوریه تابع تنظیم القاعده است.

و آشکار شد که کشور اسپانیا که در آن صدها هزار نفرها از مراکش، نه چندان دور است از حملات و سکته مغزی، “جهادگران” که به جاه های زندگی شان در این کشو اروپایی عودت می کنند پس از آن تخصص در مبارزه با حملات تروریستی به دست آورد و تشکیل خطر و تهدید بزرگ امنیت و ثبات در اسپانیایی اند.

بررسی از فرناندو ريناريس که در انجمن سلطنتی “کانو” پژوهشگر و استاد در دانشگاه اسپانیایی  پادشاه  خوان كارلوس است گفتش را انتقال کرد که ” حدود 15000 جنگجویان خارجی گروه های مسلح در سوریه از سال 2011 وجود دارد پیوسته بود و آن است که حدود 1200 افراط گرایان از مراکش وجود دارد و 1000 از الجزایر و 2400 از تونس آمدند, و این شماره است که توسط چند روز قبل مقامات تونس آن را به رسمیت شناخته شده که  سفر نزدیک 8000 تونسی به سوریه جلوگیری کردند.

این مطالعه نشان داد که اکثریت از این افراط گرایان که به سوریه رفت,  به طور مستقیم با تنظیم تروریستی دولت از عراق و سوریه تعامل می کنند  با توجه به بی ثباتی که لیبی زندگی می کند این باعث می شود کهمردان مسلح لیبیان در کشور خود باقی می ماند و از منطقۀ مغرب عربی برای سفر و مبارزه در منطقه ها و دولت های دیگر بیرون نروید.

كارلوس إيشيفيريا که در دانشگاه اسپانیایی وبین المللی “أونید” استاد روابط بین الملل است هشدار از حضور حدود 12000 تروریستی ،در تنظیم تروریستی از دولت عراق و خاورمیانه،و  3000 تروریستی آنها از اروپا و دیگران از شمال آفریقا وارد شده اند.

این روزنامه گزارش داد که محققان و کارشناسان امنیتی اسپانیایی امنیت جهانیو به ویژه اسپانیا و مغرب را دعوت کردند که تدابیر شدید امنیتی و برنامه های فعال و برنامه های مبارزه با تروریسم که امنیت و ثبات دو کشور را تهدید می کند,اجرا می کنند.

قابل توجه است که بسیاری از کشورهای اروپایی به تازگی به خطرتروریست ها که به سوریه هجوم آوردند, متوجه شدند و به اجرای تدابیر شدید  شروع مي كنند چون از بازگشت آنها به کشورهای خود پس از آنها تجربه در اجرای اقدام های تروریستی به دست آورده اند,مي ترسند