خبرنگار سانا از کشف و ضبط تسلیحات ساخت آمریکا و اسرائیل به جا مانده از تروریست ها در ریف غربی درعا گزارش داد

خبرنگار سانا از کشف و ضبط تسلیحات ساخت آمریکا و اسرائیل به جا مانده از تروریست ها در ریف غربی درعا گزارش داد

 

شاهد أيضاً

جهانگرد سوری با اسب خود سفری از دمشق به روسیه، عراق، ایران و آذربایجان را آغاز کرد

دمشق – سانا عدنان عزام در ماجراجویی جدیدی با عنوان (سفر به دور دنیا به …