خبرنگار سانا :سری جدیدی از خانواده های آوار شده از اردوگاه های الرکبان خارج و وارد گذرگاه جلیغم در بادیه شدند

خبرنگار سانا :سری جدیدی از خانواده های آوار شده از اردوگاه های الرکبان خارج و وارد گذرگاه جلیغم در بادیه شدند

شاهد أيضاً

جهانگرد سوری با اسب خود سفری از دمشق به روسیه، عراق، ایران و آذربایجان را آغاز کرد

دمشق – سانا عدنان عزام در ماجراجویی جدیدی با عنوان (سفر به دور دنیا به …