تیم نوجوانان دختران قاسیون قهرمان مسابقات هندبال شدند

دمشق-سانا

تیم نوجوانان دختران قاسیون پس از پیروزی در چهار بازی وشکست در یک بازی فقط ، به عنوان قهرمانی مسابقات هندبال در سالن وزشی الفیحاء اعلام شده است.

گفتنی است که تیم نوجوانان دختران قاسیون در دیدار با تیم الشرطه با نتیجه 31/15 ودر برابر تیم الکرامه با نتیجه 26/24 ودر برابر النبک  با نتیجه 26/19  ودر برابر الدریکیش با نتیجه  28/8 پیروز شده ودر اثر نتایج مثبت  تیم قاسیون به عنوان قهرمان مسابقات هندبال، منصوب شد.

مربی تیم قاسیون عبدالناصر شفقیر در یکی بیانیه به سانا خاطرنشان کرد که تیم خود شایستگی قهرمانی داشت به دلیل تلاش های مبذول شده از سوی مدیریت باشگاه وکادرهای فنی وبازیکنان میباشد.

حسین