با گذشت یک سال از زمان پاکسازی کامل غوطه شرقیه از تروریسم.. 14 مرکز بهداشتی به کار خود بازگشت.. ودو بیمارستان الملیحه وکفربطنا تا اخر سال جاری راه اندازی خواهند شد

دمشق-سانا

پس از از بین بردن تروریست ها وپاکسازی غوطه شرقیه از تروریسم بطور کامل ، کادرهای بهداشت اولین نفرات که وارد منطقه شدند وبا ارائه خدماتی انسانی وبهداشتی خود به نیازمندان آغاز کردند.

وامروز پس از یک سال از شکست تروریسم  اداره بهداشت در ریف دمشق تلاش های خود برای تعمیرسازی تمام مراکز بهداشتی وبیمارستان های لازی برای ارائه خدمات به شهروندان منطقه ادامه می دهند وتا اکنون 14 مرکز بهداشتی به کار خود برگشت.

مدیر بهداشت ریف دمشق دکتر یاسین نعنوس توضیح داد که اداره بهداشت بلا فاصله پس از ازادسازی غوطه شرقیه از لوث تروریسم تصمیم کرد  که تمام نیازهای منطقه از لوازم بهداشتی وراه اندازی مراکز بهداشتی آسیب دیده از دست تروریست ها وکادرهای وتجهیزات بهداشتی تامین کند.

حسین

شاهد أيضاً

جشن نیروهای  مسلح ارتش به مناسبت روز استقلال:  ادامه پیگیری بقایای گروه های تروریستی تا از بین بردن کامل آنها- ویدئو

دمشق-سانا نیروی مسلح ارتش جمهوری عربی سوریه به دلیل فرارسیدن 73 سالگرد روز بیرون راندن …