اداره کل هوا شناسی کشورمان: آسمان کشور بهاری است

دمشق-سانا

اداره کل هوا شناسی کشورمان با صدور اطلاعیه توضیح داد:بر اثر نفوذ ضعیف سامانه کم فشار، دمای هوا نزدیک حدود نرمال خود باقی می ماند یا بیشتر از حدود نرمال خود به حدود 2-4 درجه سانتیگراد می شود و آسمان مناطق کشور امروز صاف تا نیمه آبری و آبری در مناطق شرقی و منطقه بادیه خواهد بود و شاهد وزش باد جنوبی شرقی خفیف و متوسط در مناطق شرقی و جنوبی غربی متوسط خواهیم شد.

بیش بینی دمای هوا در روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه:

 

دمشق

قنيطره

درعا

سويدا

حمص

حماه

حسكه

لاذقيه

طرطوس

حلب

إدلب

دير الزور

رقه

یک شنبه

25/11

24/10

25/12

24/11

24/10

25/10

27/11

23/18

23/18

25/12

24/12

29/14

27/13

دو شنبه

24/10

23/9

23/10

23/10

22/9

23/9

25/10

20/17

21/16

20/10

21/10

23/12

22/11

سه شنبه

20/9

19/8

19/9

18/9

18/8

18/8

25/10

19/15

19/15

18/9

19/10

21/12

20/10