برگزاری نمایشگاه سیریا هیلث 2019 در دمشق

دمشق-سانا

تعدادی از شرکت کنندگان در نمایشگاه سیریا هیلث 2019 که توسط شرکت بین المللی اکسبو شام در شهر نمایشگاه ها در دمشق برگزار و سازماندهی شد، تاکید کردند که این نمایشگاه جای مهم برای اطلاع از آخرین تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی و ایجاد فرصت های سرمایه گزاری در بخش بهداشت در سوریه در مرحله بازسازی محسوب می شود.

این نمایشگاه بهترین راه برای معرفی کردن کارخانه ها و شرکت های محلی متخصص در صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی که مجددا فعالساز شده است، و بررسی امکان بازاریابی مجدد محصولات خود.

لازم به ذکر است که نمایشگاه سیریا هیلث 2019 با مشارکت حوالی 90 شرکت محلی و خارجی برای تولید دارویی و تجهیزات پزشکی روز چهار شنبه افتتاح شده است.