اجرای 27 پروژه صنعتی و حرفه ای در استان درعا طی مدت 3 ماه

درعا-سانا

واحدهای صنعتی و حرفه ای در استان درعا به چرخه صنعتی بر می گردند و تعدادی از تاسیسات صنعتی و حرفه ای افتتاح شد.

عبد الوحید العوض مدیر بخش صنعتی در درعا به خبرنگار سانا گفت: تعداد این تاسیسات طی ربع اول سال میلادی جاری به 27 موسسه مهندسی، شیمیایی، غذایی و نساجی رسید.

وی افزود:  سرمایه این پروژه ها بالغ بر 768،103 میلیون لیر سوریه است و باعث ایجاد حدود صد فرصت شغلی شد.

العوض توضیح داد: سه ماه اول امسال با توجه صنعتگران، اصحاب کسب و کار و سرمایه گزاران به برگرداندن چرخه صنعتی در استان درعا، شاهد فعالیت های ملموس و جدی در این زمینه شد.

مدیر بخش صنعتی در درعا در ادامه افزود: تعداد تاسیسات صنعتی دارای مجوز در استان درعا به 642 واحد صنعتی و 5885 واحد حرفه ای در زمینه های مهندسی، شیمیایی، غذایی و نساجی رسید.

محمد/راما