منبع رسانه ای: سوریه از موضوع بقایای جسد سرباز اسرائیلی آگاه نیست وآنچه اتفاق افتاده شاهد جدیدی بر همکاری گروه های تروریستی با موساد است

دمشق – سانا

یک منبع رسانه ای اعلام کرد که سوریه از موضوع بقایای جسد سرباز اسرائیلی آگاه نیست وآنچه اتفاق افتاده شاهد جدیدی بر همکاری گروه های تروریستی با موساد است.

این منبع افزود: ما درباره موضوع بقایای جسد و آیا اینکه بقایای جسد وجود داشته بشاند یا نه، هیچ اطلاعاتی نداریم.