مادران سوری الگوی صبر و الهام بخش زندگی هستند

دمشق – سانا

مادران سوری با فداکاری های خود به یک الگو تبدیل و با صبر اسطوره عصر شدند.  

یکی از مادران شهدا که فرزند خود در جنگ های جوبر به درجه شهادت نائل شد، در مصاحبه با خبرنگار سانا اعلام کرد: علیرغم دردهایم اما به شهادت فرزندم افتخار می کنم.

خانم هدیه محمد که همسر یک شهید و مادر یک کودک که درپی حملات خمپاره ای تروریست ها مجروح شد، است برای معیشت خانواده خود در یک کارگاه دوزندگی مشغول به کار است.

این خانم به خبرنگار سانا تاکید کرد: بازگشت امنیت امید در دل سوری ها را زنده کرد.

از سوی دیگر آقای أشرف عماد یکی از قهرمانان ارتش عربی سوریه در همین باره  به خبرنگار سانا گفت: ما حامیان میهن هستیم چون مادران ما عشق وطن را به ما یاد داده اند.

مادران سوری امروز با آموزش و پرورش فرزندان خود در بازسازی وطن و ساخت آینده شرکت می کنند.