نقض مجدد حریم هوایی لبنان از سوی جنگنده های “اسرائیلی”

بیروت-سانا

جنگنده ها و قایق های جنگی رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی و آبی لبنان را نقض کردند.

دو هواپیمای شناسایی با نقض حریم هوایی جنوب لبنان، بر فراز شهرک  ” رمیش الجنوبی” انجام دادند.

در این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی همچنین با نقض حریم دریایی لبنان، قایق های جنگی خود را وارد آبهای منطقه راس الناقوره کرد.

فرماندهی ارتش لبنان این تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به آبهای لبنان را به اطلاع نیروهای بین المللی مستقر در لبنان یونیفل رساند.