سوریه عضو افتخاری پنجمین همایش بین المللی اقتصادی یالتا شد

مسکو-سانا

اندره نزاروو رئیس کمیته که پنجمین همایش بین المللی اقتصادی یالتا را تنطیم می کند اعلام کرد که در سال جاری سوریه در همایش به عنوان عضو افتخاری مشارکت خواهد کرد.

امروز در هنگام انعقاد جلسه برنامه ریزی همایس در مسکو  نزاروو که سمت رئیس شرکت کننده در همایش کارهای روسیه موسوم به “دیلووایا روسیه” دارد گفت: تعداد هیئت ها خارجی در این همایش از 70 تا 100 افزایش خواهد داشت

وی پیش بینی کرد که مسایل همایش شاهد بحث های زیادی ورقابت شدید خواهد بود

سوریه جمهوری روس کریمه در ماه اوریل گذشته تفاهم نامه همکاری ویادداشت حسن نیت در مورد همکاری بین تاجران سوری وروس طی فعالیت های چهارمین همایش بین المللی اقتصادی یالتا امضا کرده بودند.

همایش اقتصادی یالتا با شعار “کریمه…روسیه…جهان… واقعیت بین المللی جدید” در پنجمین سالروز بازگشت کریمه به آغوش وطن مادر روسیه برگزار می شود

وانتظار می رود بیش از 3 هزار شرکت کننده ار روسیه وغیره حضور پیدا کنند.

ت.م

شاهد أيضاً

قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آواز خوانی حلب شد

حلب – سانا قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آوازخوانی حلب و آهنگ‌های محلی …