مذاکرات علمی بین دانشگاه دمشق ودانشگاه های بلاروس

دمشق-سانا

در جریان جلسه ی که امروز در دانشگاه دمشق با حضور عده ای از نمانیدگان دانشگاه های بلاروس منعقد شد بر تعمیق وتوسعه همکاری علمی فیمابین طبق رشته ها واحتیاجات مشترک تاکید شده است.

دو طرف بر امضای چند تفاهم نامه علمی شامل تبادل دانشجویان واساتید وبورسیه های تحصیلی و راهنمایی اکادمی متبادل بر پژوهش های وپایان نامه های فوق لیسانس ودکترا وتسهیل روند تالیف وانتشار متبادل وایجاد برنامه اجرای در مدت زمانی مشخص برای عملی کردن آن به طور مستقیم علاوه بر امکان تاسیس یک مرکز پژوهشی بلاروسی سوری در پردیس دانشگاه دمشق تا زمینه علمی پیشرفته در بخش های تکنولوژی باشد اتفاق کرده اند.

رئیس دانشگاه دمشق دکتر ماهر قباقیبی ضمن تاکید بر اهمیت همکاری در بخش ظرفیت سازی وآموزش کادر در مسایل مرتبط با مقاطع درسی فوق لیسانس وپژوهش علمی گفت: سطح علمی وفرهنگی دانشگاه های بلاروس سطح بسیار بالاست وشامل رشته های متنوعی در سطح جهان است.

به نوبت خود وزیر آموزس کشور بلاروس اقای سرگئی کاسبروفچ آمادکی کشورش برای استقبال دانشجویان سوری وارائه تمام تسهلات لازم  به منظور ادامه تحصلات علمی شان چه در مقطع لیسانس یا فوق لیسانس ودر تمام رشته ها علمی پیشرفته با دو زبان روسیه وانگلیزی تاکید کرد.

شاهد أيضاً

قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آواز خوانی حلب شد

حلب – سانا قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آوازخوانی حلب و آهنگ‌های محلی …