بررسی پیش نویس قانون جدید گمرک در نشست امروز پارلمان کشورمان

دمشق – سانا

نمایندگان پارلمان کشورمان امروز با تشکیل بیست و دومین جلسه از نهمین دور خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان به بررسی پیش نویس قانون جدید متعلق به گمرک پرداختند.

نمایندگان پارلمان تعدادی از مواد پیش نویس قانون متعلق به وارد کردن کلاها به مناطق و بازارهای آزاد و رعایت به توافقنامه های بین المللی و میکانیزم صدور مجدد کالاهای ساخت خارج که وارد سوریه شد را به تصویب رساندند.

براساس ماده 136 وارد کردن کالاهای خارجی به طور موقت بدون پرداخت عوارض گمرکی به منظور استفاده از آن یا تولید یا تکمیل تولید آن کالا برای یک سال قابل تجدید مجوز شده است؛ کالاهای مشمول این ماده توسط شورای اداره هیئت گمرک بنا بر پیشنهاد مدیر عامل آن تعیین می شود.

همچنین بر اساس ماده 138؛ شرایط وارد کردن مؤقت کالاهایی که فقط مورد استفاده صاحب آن قرار می گیرند توسط شورای اداره هیات گمرک تعیین می شود.

غیاث