امروز در تاریخ 18 مارس 1965: الکسی لئونوف نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد

دمشق-سانا

رویدادها:

1965 الکسی لئونوف نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد.

زادروزها:

1837 گروور کلیولند بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا.

درگذشت‌ها:

1584 – ایوان چهارم یکی از تزاران روسیه.

عید ها و مناسب ها:

روز علم در آروبا.

روز مادر در نیجریه.