متخصصان بومی در کارخانه سیمان حما راه حل مبتکرانه باعث تحقق وفور اقتصادی ایجاد می کنند

حما-سانا

یک تیم کاری متشکل از 20 متخصص از مهندسان وکارکنان شرکت عمومی سیمان حما تواسنتند راه حلی خلاقانه برای توسعه فعالیت کارخانه ودستیابی به وفور اقتصادی وصرفه جویی وقت از طریق احداث سیستم گرم کردن حراراتی وطراحی برنامه های کنترل مدرن ابتکار کنند.

مهندس علی جعبو معاون مدیرعامل شرکت سیمان حما به خبرنگار سانا تصریح کرد: تیمی از مهندسان وکارکنان کارخانه شماره 3 به ایجاد راه حل مهندسی مبتکرانه برای کاهش هدر رفتن حامل های انرژی وتجهیزات میکانیکی وکنترلی وبرقی در کارخانه ایجاد کردند این متخصصان دست به طراحی 2 برنامه مهندسی جدید برای استفاده از انرژی هدر رفته در سرکننده کوره کلینر به هدف گرم کردن انرژی لازم برای  احتراق در کوره چرخشی زدند.

شاهد أيضاً

تخریب 4 خانه فلسطینی در الخلیل توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی-سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 4 خانه فلسطینی را در شهر الخلیل در کرانه …