متفکران وپژوهشگران اروپایی در دمشق: سوریه به سرمشق برای آزادگان جهان مبدل شده است

دمشق-سانا

عده ای از متفکران اروپایی اعضای سازمان بین المللی حمایت از حاکمیت ملل تاکید کردند که امروزه سوریه با مقاومت وایستادگی خود در مقابل تروریسم سرمشقی برای کشورها وآزادگان جهان مبدل شده است آنان از مواضع بعضی دولت های حامی تروریسم وجنگ علیه سوریه تاسف خود را ابراز کردند.

امروز گردهمایی در خانه فرهنگی هنری اسد واقع در دمشق که توسط رهبری مرکزی حزب سوسیالیت بعث با عنوان “آیا اروپای ها از هژمونی صهیونی وپیمان ناتو گله مند نشدند”  سازماندهی شده منعقد شده است.

فعال سیاسی آمانوئل لوروا مراتب احترام وتقدیر خودبه ملت سوریه عرض کرد وگفت:به اینجا آمده ام تا بر میهن پرستان سوری را درود بفرستم… به دولت های غرب هیچ توجهی نکنید… آن ها مواضع منفی اتخاذ کردند وما آن مواضع را محکوم می کنیم… به ملت های که در کنار شماها می ایستادند فکر کنید”

وی از مقاومت مردم سوریه در جنگ خود علیه تروریسم تجلیل کرد

تاریخ نویس وپژوهشگر فرانسوی یوسف هنچی اشاره نمود که حضور صهیونیستی در اروپا به طور عمومی ودر کشور فرانسه به طور خصوصی از جنگ افزوری در جهان حمایت می کند وشماری از رهبران افکار عمومی در اروپا از دخالت صهیونیسم در اتخاد تصمیمات اروپایی شاکی شدند ومنفعت ملی کشورشان را مقدم می دانند.

صاحب انتشارات ومتخصص رسانه ای فرانسوی انتونی یونامی با اشاره به فداکاری های وجانفشان های ملت سوریه وایستادگی آنان در مقابل تروریسم گفت: امروز سوریه خودتان به مناره جهان تبدیل شده است که به دوران سلطه گری خاتمه داد ویک دوران نو از مقاومت ومبارزه ایجاد کرد.

پژوهشگر روسی ومتخصص در علم فلسفه خانم داریا دوغین تاکید کرد: سوریه با طرح های استعماری مقابله کرد و”جنگ جهانی شدن” علیه آن با استفاده از تندرویان از تابعیت های مختلف وباحمایت تعدادی از کشورهای اروپایی راه انداخته شده است.

روزنامه نگار ایتالیایی السندرو سانسونی توضیح داد: عده ای از روزنامه نگاران ایتالیایی توانستند حقیقت تحولات در سوریه در سایهء گسترش جعل وتحریف حقایق که توسط رسانه ها غربی منتشر می شد منعکس کنند.

وی خواهان انعقاد دیدارها وبرقراری ارتباط بین مردم سوریه واروپا به هدف مبارزه با نیروهای آهریمنی پلید  ومقابله با سیاست تحریف شد.

نویسنده ومتفکر فرانسوی جون مشیل ورنوچی اشاره کرد: مقاومت مردم سوریه  قوی ترین ومدرنتیرین تسلیحات شکست داد. وی تاکید کرد: جنگ اقتصادی سخت تر خواهد بود اما مانند سال های جنگ که مردم سوریه با آن مواجه شده تاثیرات نه چندان سخت خواهد داشت.

ت.م

شاهد أيضاً

رژیم ترکیه دو روستای دیگر در سوریه را تصرف و شهر راس العین را بمباران کرد