سردرگمی آمریکا و تبعیت غرب – به قلم جمال ظريفه

نویسنده جمال ظريفه طی مقاله ای با عنوان « سردرگمی آمریکا و تبعیت غرب» که در شماره امروز روزنامه تشرین منتشر شد نوشت: سخنان وو مورالس رئیس‌جمهور بولیوی که گفت ” هر جا سفارت آمریکا باشد، کودتا نیز هست” سخن بيهوده نبود چون امريکا در طول تاريخ خود با هدف کسب منافع مالی و سیاسی در امور داخلی کشور ها دخالت می کرده است. آمریکا در قرن گذشته به یک ابرقدرت تبدیل شد که به دنبال تسلط بر جهان است و انگلستان و فرانسه کورکورانه از آمریکا پیروی می کرده اند.

آنچه موسوم به «بهار عربی» با دخالت و حمایت آمریکا و کشورهای تابع آن شروع شد، فرانسه و انگلستان و آلمان در ارسال تروریست ها به سوریه سهیم بودند، فرانسه نیز به بهانه مبارزه با گروه تروریستی”داعش” نیروهای خود به خاک سوریه اعزام و در آنچه موسوم به “ائتلاف بین المللی” شرکت کرد.

سردرگمی آمریکا و تبعیت غرب از آن در نشست بریروز شورای امنیت سازمان ملل نمایان شد، واشنگتن پیش نویس قطعنامه مبنی بر بر کناری نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا  به شورای امنیت پیشنهاد کرد که با وتوی روسیه و چین ناکام ماند. آمریکا و کشورهای تابع آن نیز پیش نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه مبنی بر عدم سیاسی کردن بحران را وتو کردند.