مراقبت های بهداشتی در سوریه در نمایشگاه “سیریا هیلث 2019” در ماه آوریل آینده

دمشق-سانا

به منظور راه اندازی مجدد صنعت داروسازی وبازگرداندن بخش سلامت وبهداشتی در مرحله بازسازی سوریه، نمایشگاه وکنفرانس بین المللی مراقبت های بهداشتی جامع در سوریه “سیریا هیلث 2019” در روزهای 10 تا 13 آوریل در محل نمایشگاه ها با مشارکت ده ها ار شرکت های تخصصی در تجهیزات پزشکی از کشورهای عربی وخارجی برگزار خواهد شد.

حسين

شاهد أيضاً

اعطای 5 مجوز سرمایه گذاری طبق قانون سرمایه گذاری جدید شماره 18

دمشق – سانا نهادهای دولتی اقدامات متعددی برای تشویق به سرمایه گذاری در سوریه و …