صعود قاسیون وبردی والشرطه در رقابت های قهرمانی رده سنی جوانه های کاراته

دمشق-سانا

باشگاه های قاسیون وبردی والشرطه در رقابت های قهرمانی رده سنی جوانه های کاراته دمشق که در شهر ورزشی تشرین برگزار شده، صعود کردند.

در بخش  پسران زیر 12 سال، باشگاه الشرطه “پلیس” با 3 مدال طلا و دو مدال نقره وشش مدال برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد وتیم میسلون با 3 مدال طلا ودو مدال نقره و2 مدال برنز در مقام دوم قرار گرفت در حالیکه باشگاه بردی با 2 مدال طلا ویک مدال نقره مقام سوم را کسب کرد.

در بخش  پسران زیر 14 سال، باشگاه قاسیون با 4 مدال طلا و 5 مدال نقره و3 مدال برنز مقام اول این بخش از مسابقه را کسب کرده وباشگاه الشرطه با 4 مدال طلا و یک مدال نقره و5 مدال برنز مقام دوم را کسب کرد، وباشگاه بردی دو مدال طلا ودو مدال نقره کسب کرده ومقام سوم مسابقه سهم این باشگاه بود.

برای کومیته پسران تحت 16 سال باشگاه بردی مقام اول وباشگاه قاسیون مقام دوم ومقام سوم باشگاه المجد را کسب کرد.

باشگاه بردی 5 مدال طلا ودو مدال نقر ویک مدال برنز وباشگاه قاسیون 4 مدال طلا ویک مدال نقره و3 مدال برنز وباشگاه المجد دو مدال طلا و 5 مدال نقره و3 مدال برنز را کسب کردند.

حسين

 

شاهد أيضاً

تاکید جمهوری کریمه بر آمادگی بنادر آن برای مبادلات تجاری با سوریه

مسکو-سانا “گئورگی مرادوف” معاون نخست وزیر دولت کِریمه و نماینده دائم این جمهوری در دفتر …