کشف موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات در حومه دمشق

ریف دمشق – سانا

خبرنگار سانا از کشف موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات در حومه دمشق خبر داد.

ادامه دارد…