کشف مقادیر زیادی موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی و سلاح و مهمات در حومه دمشق

ریف دمشق – سانا

خبرنگار سانا از کشف مقادیر زیادی موشک‌های اسرائیلی و آمریکایی و سلاح و مهمات در حومه دمشق خبر داد.

ادامه دارد…