بازداشت 16 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز، نظامیان اشغالگر صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف در کرانه غربی ،16 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” اعلام کرد: نیروهای نظامی اشغالگر به مناطق “قلقیلیه”  “رام الله” “جنین” “طولکرم” و “طوباس” و 16 فلسطینی را یورش بردند.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان رژیم صهیونیستی روزانه، به قصد بیرون راندن فلسطینی ها و یهودی کردن این کشور، به منازل یورش می برند و علیه فلسطینیان حمله، و اقدام به رفتارهای تخریبگرانه می کنند.