سوارکار سوری هشام غریب موفق به کسب نتایج بسیار عالی در مسابقات بين المللی پرش با اسب در دبی شد

دبی-سانا

رقابت های بین المللی پرش با اسب در شارچه با معرفی سوارکاران برتر به اتمام رسید، سوارکاران سوری موفق به  کسب نتایج بسیار عالی در این مسابقات شدند.

نتایج رقابت های این مسابقات به شرح زیر می باشد:

سوارکار سوری « هشام غريب» در رده دشواری تدریجی 125cm به ترتیب رتبه اول را کسب کرد .

هشام غريب سوارکار سوری نتایج بسیار عالی در مسابقات بين المللی پرش با اسب در دبی شد( طبقه بندی شده با دو ستاره رتبه بندی شده توسط فدراسیون بین المللی سوارکاری) که عصر روز گذشته پس از چهار روز از رقابت در تعدادی از دسته بندی و ارتفاعات مختلف به این نتیجه رسیدند.

سوارکار سوری « هشام غريب» در رده دشواری تدریجی 125cm به ترتیب رتبه اول را کسب کرد .و همکارش سوارکار سوری يوسف السواس در رده های تدریجی  به ترتیب رتبه سوم با 35ر24 ثانية را کسب کرد.

نتایج  رقابت های دومین روز این مسابقات به شرح زیر می باشد:

سوارکار  سوری « هشام غريب » در رده دشواری تدریجی 135 cm رتبه دوم را کسب کرد.