ایستادگی حزب وفاق ملی مصر در کنار سوریه علیه تروریسم

قاهره-مصر

حزب وفاق ملی مصر بار دیگر همبستگی وایستادگی خود با سوریه برای مبارزه با تروریسم  تاکید کرد وخاطر نشان کرد که ثبات سوریه باعث ثبات کل منطقه خواهد شد.

رئیس حزب وفاق ملی مصر محمد محمود رفعت طی بیانیه امروز، گفت:  این منطقه را بدون  ثبات مصر وسوریه  به  ثبات خود نخواهد رسید، وسوریه دروازه کل منطقه عربی است.

رفعت افزود: سوریه که اصول خود را حفظ کرده، امروز علیه توطئه پیروز شد وبر عمق روابط دو ملت مصر وسوریه تاکید کرد.

حسین

شاهد أيضاً

۱۶ هزار واحد صنعتی در استان حلب فعاليت خود را از سر گرفتند

حلب – سانا اعضای کمیته وزارتی مسؤول پیگیری پروژه‌های بازسازی و ساخت و ساز در …