اهالی ما در جولان اشغالی در سی و هفتمین سالروز اعتصاب عمومی خود: جولان اشغالی جزو سرزمین سوری بود و باقی خواهد ماند

دمشق – سانا

اهالی ما در جولان اشغالی سوریه در چهاردهم فوریه 1982 برای مقابله با تصمیم دشمن اسرائیلی مبنی بر تحمیل کردن کارت شناسایی اسرائیلی بر ساکنان جولان اشغالی برخاسته اند و اعلام اعتصاب عمومی در همه روستاها و شهرک ها کردند.

اهالی جولان اشغالی همزمان با 37 سالگرد این اعتصاب عمومی بر پایبندی به حق و هویت ملی خود و مقاومت با نیروهای اشغالگر تاکید کردند.

اهالی ما در جولان اشغالی به مناسبت سی و هفتمین سالروز اعتصاب خود با صدور بیانه ای تاكيد کردند: جولان اشغالی جزو سرزمین سوری بود و باقی خواهد ماند

اهالی جولان اشغالی محاصره و فشار ها اشغالگران را با پایداری و مقاومت مقابله و بر پایبندی به خاکشان تاکید کردند، اهالی جولان اشغالی طی اعتصاب با نیروهای رژیم اشغالگر درپاسخ به یورش نیروهای اشغالگر به چند روستا، وارد درگیری هایی شدیدی از جمله نبرد هویت در اوریل 1982شدند و پس از گذشت پنج ماه از اعتصاب رژیم اشغالگر مجبور به پاسخکویی به خواست های اهالی و عقب نشینی از طرح های نژاد پرستی خود شد.

اهالی جولان اشغالی علی رغم اقدامات سرکوب گرانه رژیم اشغالگر به مقابله با طرح های این رژیم که آخرین آنها “انتخابات شوراهای محلی” بود، ادامه دادند.

اهالی جولان اشغالی نیز بر مخالفت خود با طرح این رژیم برای ایجاد پروژه توربین های هوایی در تعدادی از مواضع واقع در اطراف روستای مجدل شمس و عین قینه و بقعاثا و مسعده تاکید کردند.