دیدار سفیر عبد الکریم با هیاتی از تجمع علمای مسلمانان

بيروت-سانا

«علی عبد الکریم» سفیر کشورمان در لبنان امروز با هیاتی از تجمع علمای مسلمانان در لبنان دیدار کرد و روابط دوگانه میان دو کشور و آخرین تحولات منطقه به ویژه پیروزی های ارتش جمهوری عربی سوریه در مبارزه با تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد.

شیخ « حسان عبدالله» رئیس بخش اداری در تجمع پس از انتهای دیدار تاکید کرد: نیاز فوری برای بازگرداندن روابط میان دو کشور به حالت عادی وجود دارد.