رسیدگی به وضعیت 60 نفر از فریب خوردگان

دمشق- سانا

امروز به وضعیت 60 نفر از فریب خوردگان در ریف دمشق وحمص وحماه ودیر الزور وادلب رسیدگی شد.

شایان به ذکر است که دیروز همچنین به وضعیت وضعیت 101 نفر از فریب خوردگان در جندر و رستن و تلبیسه و تلکلخ و برخی مناطق شهر حمص رسیدگی شد.

شاهد أيضاً

تسلیم شدن 305 تن از فریب خوردگان در دمشق وحمص

221 تن از فریب خوردگانی که به گروههای تروریستی پیوسته بودند، در شهر دمشق وریف …