تحصیل 49 هزار دانش آموز در 145 مدرسه در ریف شمالی حمص

حمص – سانا

ارتقای وضعیت آموزشی در ریف شمالی حمص پس از بازگشت امنیت و ثبات به این منطقه در راس اولویت های اداره آموزش و پرورش حمص قرار دارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش حمص در همین باره اعلام کرد: پس از آزادسازی ریف شمالی و بازگشت امنیت به آن، اداره آموزش و پرورش اقدام به بازسازی 78 مدرسه با هزینه 400 میلیون لیر کرد.

وی توضیح داد: هم اکنون 49 هزار و 560 دانش آموز در 145 مدرسه در ریف شمالی حمص تحصیل می کنند.

مدیر اداره آموزش و پرورش حمص افزود:  چهار هزار صندلی همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری در مدارس ریف شمالی حمص توزیع شد.

غیاث