تاکید بری بر لزوم برقراری روابط لبنان و سوریه

بيروت-سانا

«نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان لبنان بر ضرورت برقراری روابط میان سوریه و لبنان در تمام زمینه ها تاکید کرد.

بری امروز در دیدار خود با «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در لبنان و «الیزابیث ریچارد» سفیر آمریکا در لبنان، نقض قطعنامه 1701 و تجاوز نيروهای (يونيفل) و ادامه حملات به خاک لبنان توسط “اسرائیل” را محکوم کرد.

بری در این دیدار اوضاع در لبنان را تشریح و بر لزوم رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران ها در منطقه تاکید کرد.