روشنفکران اردنی: موضع سوریه در مورد آرمان فلسطین سبب اصلی توطئه علیه این کشور است

دمشق-سانا

یک هیات از روشنفکران اردنی شامل 33 ادیب و هنرمند که در حال بازدید از سوریه است، تاکید کرد: پایداری سوریه در برابر تروریسم، عرب را از گسترش تفکر تکفیری حفظ کرده و راه دستیابی رژیم صهیونیست به طرح های خود ضد آرمان فلسطین را قطع کرد.

هیات اردنی در جریان بازدید خود از اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق امروز، چالش ها و خطرات در منطقه و سازوکارهای فعالسازی نقش روشنفکران عرب در مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

همچنین، این هیات قدردانی خود از پیروزی های سوریه بر تروریسم و پایداری این کشور در برابر حملات صهیونیست را ابراز کرد.

هیات اردنی تاکید کرد: موضع سوریه در مورد آرمان فلسطین و ایستادگی خود در برابر طرح های رژیم صهیونیستی، سبب اصلی توطئه علیه این کشور است.