سوریه به اتحادیه جهانی راه آهن ها باز می گردد

دمشق -سانا

وزارت حمل و نقل اعلام کرد که سازمان عمومی خطوط ریلی سوریه بار دیگر به اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) باز می گردد.

وزارت حمل و نقل روز شنبه اعلام کرد که سازمان عمومی خطوط ریلی سوریه آماده است تا از همه امکانات برای از سرگیری عضویت فعال خود در اتحادیه بین المللی راه آهن ها استفاده کند و می تواند یک پایگاه اینترنتی مختص این اتحادیه برای مشارکت در کارگاه های آن که مرتبط با فعالیت های این موسسه سوری است، ایجاد کند.

وی افزود که سازمان خطوط ریلی سوریه در طول سال های گذشته در جنگ با تروریسم به همه تعهدات مرتبط به آن در این اتحادیه پایبند بوده و تنها از سال 2011 نتوانسته تعرفه های آن را به دلیل تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه سوریه بپردازد.