بازار باستانی السروجیه از مهمترین جاذبه های گردشگری در دمشق

دمشق -سانا

بازار باستانی السروجیه  نماد نوعی آرامش و سکون است. این محل شاهد دگرگونی های دیدنی و جذاب از تمدن سلطنت مملوک بوده و همچنین میراثی از فرهنگ آن را با خود به همراه دارد.