نبیه بری بر ضرورت به تعویق انداختن نشست اقتصادی در بیروت تاکید کرد

بیروت – سانا

رئیس پارلمان لبنان بر ضرورت به تعویق انداختن نشست اقتصادی در بیروت تاکید کرد.

نبیه بری امروز گفت: در نتیجه عدم وجود دولت و به منظور اینکه نشست اقتصادی که در بیروت برگزار خواهد شد هزیل نباشد باید نشست به پس از تشکیل کابینه در لبنان موکول شود.

وی افزود: پیشنهادات قبلی برای تشکیل دولت موفقیتی نداشته است.