اذعان دشمنان به پیروزی سوریه – به قلم عبد الرحیم احمد

عبد الرحیم احمد مدیر عامل خبرگزاری عربی سوریه/سانا/ طی مقاله ای با عنوان « اذعان دشمنان به پیروزی سوریه » که در شماره امروز روزنامه الثوره منتشر شد، نوشت: اذعان دشمان به پیروزی سوریه نشانگر پیروزی است که خون جوانان و فرزندان ما بهای آن بود.

بیهوده نیست که روزنامه واشنگتن پست قبل از چند روز مقاله ای با عنوان ( سال 2018 سال رئیس جمهور سوریه بود) منتشر کند، بیهوده نیست که رئیس جمهور آمریکا قبل از پایان سال 2018 تصمیم خود را مبنی بر خروج نیروهای کشورش از سوریه اعلام کند، سربازان ارتش عربی سوریه مسیر پیروزی را رقم زدند و بازگشایی سفارت خانه ها از سرگیری پرواز‌های هواپیمایی به فرودگاه بین المللی دمشق به مثابه اعلام پیروزی عزم و اراده سوریه است.

نشانه های پیروزی از بازپس گیری فرودگاه استراتیژیک ابو الضهور در آغاز سال 2018 و پاکسازی غوطه شرقی و قلمون شرقی و غربی و منطقه جنوبی و دو ریف شمالی حمص و جنوبی حماه نمایان شده است، پیروزی سوریه دشمنان را مجبور کرده تا طرح های خود را تغییر دهند زیرا که درک کردند که هیچ نتیجه ای از  ادامه جنگ علیه سوریه حاصل نخواهند کرد.

سوریه همواره فقط روی اراده ملت و پایداری ارتش خود حساب می کند و برای بازگشت کسانی که علیه آن توطئه و از تروریست ها حمایت کردند، شتاب زده نیست اما مسلم است که ورود به دروازه های مرزی و فرودگاه های سوریه فقط با شروط سوریه امکان پذیر است.

غیاث جاویش