اتحادیه سندیکا های جمهوری چک، موراویا، و سیلزکو مجددا اقدامات اقتصادی اجباری علیه سوریه را محکوم کرد

پراگ-سانا

اتحادیه سندیکاهای جمهوری چک، موراویا، و سیلزکو مجددا ادامه اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه که توسط غرب ها علیه سوریه تحمیل شده، که مانع رشد اقتصادی و موجب رنج شهروندان سوری شده، را محکوم کرد.

مارتن پیچ عضو کمیته خارجی اتحادیه سندیکاهای جمهوری چک، موراویا، و سیلزکو به خبرنگار سانا در براگ اظهار داشت: نیروهای صلح دوستانه باید شروع به حمایت از دولت، حاکمیت اراضی سوریه و ارتش این کشور در مورد مبارزه با تروریسم کنند.

وی افزود: وظیفه همه نیروهای صلح دوستانه اعمال فشار بر لغو اقدامات اقتصادی یکجانبه بر سوریه است.

غیاث/راما