مجلس شيوخ و بزرگانان عشایر و قبایل در استان حسکه تهدیدات تجاوزگرانه از سوی رژیم ترکیه را محکوم کرد

حسکه-سانا

مجلس شيوخ و بزرگانان عشایر و قبایل در استان حسکه تهدیدات جدید متجاوز رژیم ترکیه را در مورد انجام حملات علیه مناطق شرق فرات با بهانه دفاع از امنیت ملی ترکیه محکوم کرد،.

بزرگانان خاطرنشان کردند اینکه آمریکا به ترکیه چراغ سبز جهت دست به ای اقدامات نشان داد.

در بیانیه این اجلاس تاکید شد که آمریکا و ترکیه برای آسیب رساندن به  ملت سوریه از طریق حمایت از گروه های تروریستی با همدیگر می ایستند.

در این بیانیه تاکید شد اینکه آمریکا و ترکیه در حال تلاش برای جلوگیری از ایجاد راه حل سیاسی در سوریه برای حفظ امنیت صهیونیست ها است.

غیاث/راما