توزیع 4000 سبد غذایی  در بین مردم شهر المزیریب در ریف درعا

درعا -سانا

در چارچوپ تامین نیازهای اهالی ساکن در مناطق تازه آزاد شده توسط ارتش جمهوری عربی سوریه، هلال احمر به توزیع 4000 سبد غذایی  بین مردم محلی شهر المزیریب  درحومه غربی درعا اقدام کرد

دکتر “احمد المسالمه” رییس هلال احمر درعا گفت این کاروان شامل 22 کامیون حامل 4000 سبد غذایی برای  شهرک  مزیریب است.

المسالمه افزود: این کمک های غذایی از سوی برنامه جهانی غذا ارائه شده است.

 

ثناء/نیرمین