بازداشت 10 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز 10 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گزارش داد که نیروهای رژیم اشغالگر  اسرائیلی  به دو اردوگاه فلسطينی  عسكر وبلاطه  و شهرك های عصيره القبليه واللبن الشرقيه وسالم قضاء در شهر نابلس یورش بردند و10 فلسطینی  دستگیر کردند.

 

ثناء /نیرمین