آمادگی فلسطینیان برای شرکت در تظاهرات جمعه « انتفاضه بزرگ سنگ»

قدس اشغالی -سانا

سی و هفتمین راهپیمایی بازگشت امروز در نوار غزه با عنوان «انتفاضه بزرگ سنگ» برگزار می‌شود.

به نقل از رسانه های فلسطینی ، کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره غزه عصر روز با صدور بیانیه ای مردم فلسطین را به مشارکت در سی هفتمین راهپیمایی جمعه بازگشت با عنوان «انتفاضه بزرگ سنگ» دعوت کرد.

این کمیته در بیانیه خود اعلام کرد: این راهپیمایی ها تا تحقق کامل اهداف آن که به رسمیت شناختن حق بازگشت برای آوارگان فلسطینی و رفع محاصره غزه است ادامه خواهد یافت.