ناکام ماندن تلاش تروریست‌ها برای نفوذ به ریف شمالی حماه

ادلب -سانا

واحدی از ارتش عربی سوریه حمله یک گروه تروریستی به تعدادی از مواضع نظامی در ریف شمالی حماه را ناکام گذاشت.

خبرنگار سانا  اشاره کرد که یگانی از ارتش اشراف اطلاعاتی از تحرکات گروه های تروریستی بین شهرک الهبیط در جنوب غرب ادلب  که تلاشی برای نفوذ به مواضع نظامی  منتشر در روستای الجبیسات  ریف شمالی حماه را داشت وآن ها را مورد هدف قرار داد ، وخسارات سنگین در صفوف آن ها وارد کرد.